Vyhledávání

Kontakt

Projekt Izrael - Židovské svátky

karolina.simackova@centrum.cz

Šabat..

..je nejdůležitější židovský svátek, který probíhá celý rok. Je to tzv. den odpočinutí, který se slaví poslední den v týdnu (v sobotu - Židé ve shodě s biblickým příběhem o stvoření považují neděli za první den v týdnu). O šabatu se hovoří ve čtvrtém přikázání Desatera. Šabat byl dán člověku, aby si fyzicky odpočinul a občerstvil svého ducha modlitbou a studiem Tóry. O šabatu proto Židé nemají pracovat, vytvářet nové věci, rozdělávat ohně, psát, cestovat, kouřit, jezdit autem nebo i zapínat a vypínat televizi (všechny zapovězené práce uvádí talmudský traktát Šabat). Šabat není jen den zákazů, jak by se mohlo zdát. Tyto omezení mají člověka odprostit od práce a dát mu čas na rodinu, přátele a sám sebe.

-----

ZVYKLOSTI (ONEG ŠABAT)

  • slavnostní oblečení
  • slavnostní jídlo (ryba, sobotní chleba)
  • slavnostní pití (víno)
  • zpěv šabatových písní
  • návštěva známých
  • více času pro spánek

-----

Šabat začíná v páteční podvečer zapálením dvou šabatových světel (nerot šel šabat). Obřad se koná v synagogách nebo v domácnostech ještě před západem slunce. Světla zapalují ženya přitom pronášejí požehnání s modlitbou. V podvečer se čtou žalmy, na závěr bohoslužby se žehná šabatu nad pohárem vína.Když se obřad koná v synagogách po návratu otec žehná dětem biblickými verši, posvěcuje nad vínem šabat a žehná také šabatovým chlebům. První sousta chlebu, se vždy posolí (jen na Nový rok se chleba máčí do medu). Na slavnostní večeři se připravuje ryba.

Ranní bohoslužba v sobotu začíná sice později, ale je delší než ve všední dny. Každý šabat se předčítá jedna sidra na vyvýšeném řečništi z pergamenového svitku. Tento svitek tvoří pás dlouhý několik desítek metrů, který se navíjí na dvě dřevěné tyče. Text je psán vždy ručně, hebrejským písmem. Ke sledování předčítaného textu se používá ukazovátko (posvátného textu se nesmí lidská ruka dotknout). Po ranní modlitbě se pronáší požehnání nad vínem. Před obědem se také pronáší požehnání nad chlebem a zpívají se šabatové písně.

Mezi odpolední a večerní motlidbou se jídlo podává v synagoze a je provázeno kázáním.

Při konci soumraku nastává čas na večerní šabatové modlitby, které jsou obohacené o biblické požehnání lidu Izraele. Šabat se pak uzavírá obřadem havdala (oddělení), který tvoří protějšek k úvodnímu posvěcení šabatu v pátek večer.