Vyhledávání

Kontakt

Projekt Izrael - Židovské svátky

karolina.simackova@centrum.cz

Pesach..

..je první ze tří poutních svátků. Tento svátek se dá také nazývat "Svátek překročení". Tvrá 8 dní - od 15. do 22.nisanu. Židé při něm slaví vysvobození Izraele z egyptského otroctví. Tento svátek také souvisí s desátou egyptskou ranou, kterou Hospodin usmrtil vše prvorozené v zemi vzpurného faraona.

Podle Tóry Bůh ušetřil - překročil (pesach) domy zotročených Izraelců, kteří přinesli obět beránka a poté opustili Egypt pod vedením Mojžíše.

Jiným názvem Pesachu může být také "Svátek nekvašených chlebů" (Chag ha-macot). Podle Tóry, Izraelci opustili Egypt tak rychle, že jim nestačilo vykvasit těsto připravené k pečení chleba, proto si vzali na cestu jen pražené moučné placky rozdělané ve vodě (macesy). Také proto se na celý svátek nesmí jíst ani uchovávat nic kvašeného (chamec). Před začátkem svátku se koná velký úklid, při němž se odstraní všechny kvašené pokrmy či nápoje. Symbolická část chamcu se ráno před zahájením svátku spálí a přitom se říká požehnání pro tuto příležitost. Během svátku se používá pesachové nádobí, které je vyhrazené jen pro tuto příležitost.

Po večení modlitbě v synagogách se koná domácí pobožnost, která je spojena se slavnostní večeří "Seder" (pořádek).

-----

SLAVNOSTNÍ STŮL

  • sederová mísa se třemi macesy
  • pečená kost (připomíná oběť beránka)
  • vejce (vzpomínka na sváteční oběti v jeruzalémském chrámu)
  • hořké byliny - nejčastěji křen (znázorňují hořkost otroctví)
  • petržel nebo brambor (připomínají jaro)
  • sladká směs  - ovoce, víno a koření (představuje maltu, ze které izraelští otroci v Egyptě vyráběli cihly)

-----

Při hostině otec předčítá z knihy "Pesachová hagada" modlitby, požehnání, příběhy a písně o východu, děti se při tom ptají na významy různých biblických událostí. Během hostini se také pijí čtyři poháry vína a na stole je připraven zvláštní pohár pro proroka Eliáše, který je zván jako neviditelný host.

Pesach trvá osm dní, ale jen dva první a poslední dny jsou zcela sváteční a nesmí se při nich pracovat. Prostřední čtyři dny se nazývají polosvátky a může se během nich vykonávat běžná činnost, jen modlitba je slavnostnější, s řadou oslavných žalmů. K ranní bohoslužbě prvního dne se navíc pronáší zvláštní modlitba "Tal" s prosbou o rosu.