Vyhledávání

Kontakt

Projekt Izrael - Židovské svátky

karolina.simackova@centrum.cz

Šavu'ot..

..neboli Svátek týdnů se slaví 6. a 7.sivanu. Tento svátek má dva významy - zemědělský a duchovní.

-----

ZEMĚDĚLSKÝ VÝZNAM

Šavu'ot se v Tóře nazývá také "Svátkem sklizně" nebo "Svátkem prvotin". Dřívě totiž poutníci přinášeli do chrámu prvotiny z nové úrody pšenice a tím vyjadřovali vděčnost Bohu, za vše, co země dává lidem. Židé tak činí i dnes, při zdobení synagogy a domů květinami a ratolestmi stromů.

DUCHOVNÍ VÝZNAM

Svátek je oslavou dne, kdy Hospodin vyhlásil na hoře Sinaj svůj mravní zákon (Desatero) a předal Mojžíšovi Tóru. Velmi zdožní Židé zůstávají v synagoze i po večerní bohoslužbě prvního dne a studují vybrané části z Tóry, Talmudu a kabalistických spisů.

-----

Zvláštnosti ranní bohoslužby je četba mystické aramejské modlitby "Akdamut", která opěvuje velikost Tóry a spravedlivé lidi, kteří s ní spojili svůj život. Druhý den se předčítá biblická kniha Rut. Svým příběhem se váže ke sklizni, ale má také oslavnou hloubku víry. Tóra a Země Izraele se v některých biblických textech přirovnávají k mléku - proto je zvykem připravovat mléčné a tvarohové pokrmy.