Vyhledávání

Kontakt

Projekt Izrael - Židovské svátky

karolina.simackova@centrum.cz

Sukot..

..neboli Svátek stanů trvá sedm dní - od15. do 21.tišri. Tento svátek souvisí s biblickým příkazem pobývat sedm dní ve zvlášních stanech či stáncích. Stánek (suka) je malý provizorní přístřešek pokrytý listnatými ratolestmi nebo chvojím - přes toto pokrytí musí být večer vidět hvězdy. Zevnitř bývá stan ozdoben květinami, pláštíky na Tóru, svatebními baldachýny a různými tabulkami obrazy a vystřihovánkami. Pobyt ve stanech připomíná vyprávění o putování Židů do Zaslíbené země - suka znázorňuje obtíže cesty, ale je také podobenstvím boží ochrany.

Svátek stanů se také může nazývat "Svátkem sklizně". Je totiž oslavou vinobraní a sklizně úrody ze zahrad a poděkováním Bohu, za vše co země dává člověku. Poděkování se vyjadřuje při bohoslužbě máváním svazkem čtyř rostlin spojených do jednoho svazku (lulav).

-----

LULAV

  • plod cedrátu - "etrog"
  • ratolest datlové palmy - "lulav"
  • tři větvičky myrty - "hadasim"
  • dvě větvičky vrby - "aravim"

-----

Svazkem rostlin se mává během ranní bohoslužby - ta zahrnuje i obřad obcházení Tóry "Hošana raba" (Velké obcházení). Během svátku se čte nejen z Tóry, ale i ze samotné biblické knihy "Kazatel" (Kohelet).