Vyhledávání

Kontakt

Projekt Izrael - Židovské svátky

karolina.simackova@centrum.cz

Nový rok..

..se slaví 1.a 2.tirši. Podle židovské tradice je to den stvoření světa. Pro tento den platí stejná náboženská pravidla jako pro šabat. Tento svátek má ale své zvláštní významy - Den troubení, Den vzpomínání, Den soudu.

-----

DEN TROUBENÍ

V tento den se troubí na beraní roh (šofár). Kvílivý zvuk rohu při novoroční bohoslužbě má věřící probudit z mravní ochablosti, současně také připomíná smlouvu mezi Bohem a Izraelem na hoře Sinaj, kde také zněl zvuk šofáru.

DEN VZPOMÍNÁNÍ

Den vzpomínání připomíná, že se člověk má rozpomenout na své skutky a napravit je.

DEN SOUDU

Den soudu říká, že novoroční den je celý svět souzen. Bůh podle skutků lidí určuje, kdo bude zapsán do Knihy mrtvých nebo do Knihy živých, kdo bude bohatý nebo kdo bude žít v bídě. Nepříznivý osud je ale možné odvrátit pokáním,zbožností a dobročinností.

-----

Novoroční bohoslužba se téměř shoduje s modlitbou na šabat. Jedinou změnou je troubení na šofár a pronášení litanie. Odpoledne první den se koná obřad na břehu řek či potoků (tašlich) - věřící házejí drobty chleba do tekoucí vody.