Vyhledávání

Kontakt

Projekt Izrael - Židovské svátky

karolina.simackova@centrum.cz

Den smíření..

..neboli Jom kipur vrcholý 10.den nového roku. V tento den Židé nepracují ale navíc také drží celodenní půst. Myšlenkou tohoto svátku jesmíření, proto teké tento svátek předpokládá napravení a obnovu vztahu člověka k Bohu. Aby však k tomu došlo, musí se člověk nejdříve usmířit s lidmi. Proto člověk, který jakkoliv ulížil musí požádat poškozené o odpuštění, ještě než se začne modlit.

Tento svátek začíná večer modlitbou v aramejštině  "Všechny sliby" (Kol nidre). Je to prosba o odpuštění všech nesplněných slibů a neuvážených závazků půstu. Nevztahuje se však k závazkům vůči lidem - ty je třeba vždy plnit.

Ranní bohoslužba začíná velmi brzo a s krátkými přestávkami trvá až do večera, kdy také končí půst po motlidbě "Uzamčení" (Ne'ila). Podle tradice se  v tuto chvíli uzavírají brány nebes před modlitbami a Bůh pečetí osudvšech lidí. Židé se při ostatních modlitbách především očišťují od všechn hříchů, proto většina modliteb je kajícná jako např. modlitba "Vyznání hříchů" (Viduj).  Odpoledne se po četbě z Tóry předčítá biblická kniha Jonáš. V tento den Židé také vzpomínají na nejbližší zemřelé při modlitbě "Upamatování" (Mazkir). Muži dávají najevo svou oddanost nošením kiltu (bílý, volně splývající pohřebního rubáš).